| Het Auditbureau | Specialisatie | Projecten | Kennisbank |
 
 
Projecten

 

Door heel Nederland heeft Het Auditbureau zijn advieswerk geleverd. Zowel bij aanleg- als bij onderhoudsprojecten. Onze projecten zijn uitsluitend uitgevoerd bij non-profitorganisaties c.q. overheden.
1. Noord-Zuid lijn

jaar: 2010-2011
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Project Noord-Zuidlijn
2. Spoorzone Delft

jaar: 2014-2015
opdrachtgever: Gemeente Delft

Toonbankvragen
3. Spoorzone Delft

jaar: 2009-2014
opdrachtgever: Gemeente Delft

Uitvoeren nulmeting, interne en externe audits
top
4. Projectbureau de Put

jaar: 2008
opdrachtgever: ProRail Projecten

Uitvoeren operationele audits
5. HSL Zuid

jaar: 2001-2002
opdrachtgever: Min. V&W, Directie HSL-Zuid

Opstellen kwaliteitshandboek, uitvoeren interne trainingen en diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits
6. Stormvloedkering NW

jaar: 1996-2000
opdrachtgever: Min. V&W

Opstellen kwaliteitshandboek, uitvoeren interne trainingen en diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits
7. HSL Zuid

jaar: 2007-2009
opdrachtgever: Min.V&W, Directie HSL-Zuid

Uitvoeren interne trainingen en diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits
8. Stadsbeheer

jaar: 2014-2015
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Diverse operationele audits
9. De Oversteek

jaar: 2012-2013
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Project Stadsbrug 'De Oversteek'
top
10. MAVA

jaar: 2008-2011
opdrachtgever: Ministerie I&M

DBFM- project A15 Maasvlakte - Vaanplein
11. RAS

jaar: 2003-2010
opdrachtgever: Ministerie V&W

Uitvoeren interne trainingen en diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits.
Focalpoint voor DAD van Rijkswaterstaat namens PB RAS
12. Rechtmatigheid

jaar: 2012-2016
opdrachtgever: ProRail Stations

Uitvoeren diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits
top
13. Operationele audits

jaar: 2014-2015
opdrachtgever: ProRail Stations

Uitvoeren diverse operationele audits met betrekking tot marktwerking
14. ProRisk

jaar: 2009-2014
opdrachtgever: ProRail Projecten

Ontwikkelen programma 'ProRisk' (Risicogestuurd SCB, incl. alle digitale afhandelingen tot en met de betalingen)
15. Mistral

jaar: 2012-2013
opdrachtgever: ProRail Projecten

Project Mistral
top
16. Rechtmatigheid

jaar: 2001-2013
opdrachtgever: Ministerie I&M

Uitvoeren diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits.
O.a. bij A58, A59, 2e Beneluxtunnel,
2e Heinenoordtunnel, Botlektunnel, Callandtunnel, Westerscheldetunnel, Grouwsluis, Vegel, Wijk en aalburg, Lewedorp, Ritthem, Ramspol, Zwolle.
17. Rechtmatigheid

jaar: 2000-2013
opdrachtgever: ProRail Projecten

Uitvoeren diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits
O.a. bij Spoor in Den Bosch, SloeLijn, ZeeuwseLijn, Ravenstein, BVV Roosendaal, BVV Kijfhoek, BOZA (Bergen op Zoom), Woerden-Harmelen, Amsterdam-Utrecht, Ruurlo, Terminal Utrecht (aanbiedingsfase), Hemboog (V&G), Schiphol.
18. APK-toets

jaar: 2012
opdrachtgever: Rijkswaterstaat DZH

APK- toets op Systeemgerichte Contract beheersing (SCB)
top
19. Certificatietraject

jaar: 2002-2003
opdrachtgever: ProRail Assetmanagement

Tekst en uitleg over de werkzaamheden voor dit project
20. Rechtmatigheid

jaar: 2001-2002
opdrachtgever: Ministerie I&M

Uitvoeren diverse rechtmatigheidaudits en operationele audits: Monitoring NN, Bestek BN5671
21. Verbreding A1-Oost

jaar: 2016-...
opdrachtgever: Ministerie I&M

Toetscoördinator en (Lead)auditor
top
22. Energieaudits stations

jaar: 2015-...
opdrachtgever: ProRail Assetmanagement
ProRail Stations

Controle energiemeterplan OV-terminals, controle demarcatie-afspraken
23. Zevenaar integraal

jaar: 2015-...
opdrachtgever: ProRail Projecten

Opstellen, beoordelen, actualiseren contract-/aanbestedingdossier, beoordeling en review gunningtraject, toonbankvragen
 

 

 

(c) 2016, copyrights Het Auditbureau bv