| Het Auditbureau | Specialisatie | Projecten | Kennisbank |
 
 
Kennisbank

 

           
Waarom deze Kennisbank? Ten eerste, omdat ik dankbaar ben dat ik tot heden vier literaturen heb 'mogen' schrijven voor Kluwer, met telkens één doel, namelijk :"Houd het kort, eenvoudig, praktisch en deel ze met anderen". Ten tweede, mede geïnspireerd door de bekendste uitspraak van Stephen Covey: "Leef, leer, heb lief en laat iets na", heb ik vóór mijn pensioen, al mijn publicaties, syllabi, trainingen, workshops en dergelijke samengevoegd in deze Kennisbank. Deze website zal vanaf deze uitgave niet meer geactualiseerd worden en ik ben mij er wel van bewust dat mijn keuze een heel klein deel van het pallet van Projectmanagement dekt, toch hoop ik dat ik een bijdrage kan leveren voor velen. Gebruik, actualiseer én vertaal deze kennisbank naar je eigen specifieke (project)omstandigheid en ik wens je veel succes!

Naufal Assegaff

                  
   Audits (ISO19011)

• Audit uitvoeren
• Praktische tips
• Valkuilen
• Template toetsformulier
• Checklist voorbereiding
• Audit interview
• Checklist beoordeling
   Projectkwaliteitsplan
• Checklist beoordeling
   documenten

                  
Projectmanagement

• Richtlijnen voor
   Projectmanagement

                  
 Risicomanagement

• Risicomanagement

                  
      Publicaties

• Assetmanagement
   Gemeente Nijmegen
• Auditstrategie
   in de praktijk
• Kwaliteitsaudit
   als instrument
   om te verbeteren
• Eenmanszaak
   kwaliteit-
   systeemcertificatie:
   zinvol of zinloos?

                  
      Begrippen
     ter ondersteuning

• A
• B - D
• E - P
• R - S
• T - W

                  
 Projectorganisatie

• Plan van Aanpak

• Beleid & monitoring

• Project Start-Up
• Template
   Project Start-Up
• Afronden & evalueren
• Template
   projecteindrapport

• Training geven
• Checklist
   training geven

• Leiderschap
• Checklist
   leiderschap
• Samenwerken
• Motivatie
• Tips voor motivatie
• Tips voor een goed team

• Presentatietechnieken
• Checklist
   presentatietechnieken
• Boodschap overbrengen
• Brainstormen
• Effectief vergaderen

• Conflicthantering
• Checklist
   conflicthantering
• Meningsverschillen
• Tips bij
   meningsverschillen
• Omgaan met kritiek
• Onderhandelen
• Checklist
   onderhandelen
• Exitgesprek

       

 

 

(c) 2016, copyrights Het Auditbureau bv