| Het Auditbureau | Specialisatie | Projecten | Kennisbank |
 
 
Het Auditbureau® BV

 

Initiatiefnemer
ing. N. Assegaff MSc., pionier
in theorie en praktijk van kwaliteitszorg in Nederland.
Hij heeft een brede ervaring als auteur van boeken over managementsystemen en audits,
als managementadviseur en als uitvoerend auditor in het bedrijfsleven, bij overheid en
non-profitinstellingen.

 

Het Auditbureau is een toonaagevend onafhankelijk onderzoeksbureau dat in staat is om uw eigen organisatie of die van uw opdrachtnemer objectief te beoordelen op basis van in overleg met u vastgestelde eisen. Het Auditbureau brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers tot elkaar: de drie stromen in het logo van het Auditbureau.

Het Auditbureau doet alleen management beoordeling, auditing en advisering en géén certificering, zodat belangenverstrengeling is uitgesloten. Dat maakt het Auditbureau uniek!

Het Auditbureau, als onafhankelijk bureau, is in staat objectief de positie van het management te beoordelen en een voorstel tot innovatieve vervolgactiviteiten te initiëren. Deze 'evaluatie' wordt door Het Auditbureau, in overleg met het management, opgezet en uitgevoerd . Het eindproduct is een Management Review Rapport. Een rapport met een objectieve weergave van de huidige situatie, de knel- en leerpunten en een voorstel tot verbetering van de toekomstige strategie met de bijbehorende 'speerpunten' en beheersmaatregelen.

Bedrijven, non-profitinstellingen en overheden die organisatie, werk en resultaten geanalyseerd en beoordeeld willen zien tegen een achtergrond van steeds hogere eisen aan zorgsystemen voor kwaliteit, milieu, veiligheid en ARBO vinden in Het Auditbureau hun partner. Ook opdrachtgevers die zekerheid willen over de prestaties van een opdrachtnemer kiezen voor het Auditbureau.

Het Auditbureau werkt conform wet- en regelgeving, eisen van de opdrachtgever, zoals (raam)overeenkomsten/contracten, richtlijnen van ISO 9001, ISO 14001, ISO 55000, OHSAS 18001, UAV-gc en het EFQM/INK-model. Het Auditbureau ontwerpt ook audits en reviews exact op maat naar de situatie en eisen van de opdrachtgever.

Alle auditors van Het Auditbureau zijn specialisten in hun vak en geselecteerd op hun uitstekende communicatieve vaardigheden, en op kennis en ervaring in een bepaalde sector. Het Auditbureau heeft daarom voor elke organisatie de juiste auditor.

Het Auditbureau is uw partner voor:
- het uitvoeren van risicogestuurde audits bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) op basis van DBFM
   en D&C geïntegreerde contracten (ISO/IEC 15288, ISO 15504, UAV-GC 2005, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 55001);
- het geven van 'In-house' en 'On the Job' trainingen op het gebied van managementsysteemaudits op basis van
   ISO 19011, SCB-methodiek van RWS en ProRisk.

 

 

 

 

 

(c) 2016, copyrights Het Auditbureau bv